Drachtig!

 

Super goed nieuws……. Lizzy (Fine Features from Dawi's Rhapsody) is drachtig. Als het goed is wordt eind mei Lizzy en Joep (Very Famous Joep vd Border-Meute) de trotse ouders. 

Echo lizzy